Maatschappelijke valorisatie

Maatschappelijke valorisatie (verzilveren van kennis) kan worden omschreven als het aanwenden en overdragen van nieuwe kennis ten gunste van de maatschappij en het welzijn van de bevolking. Binnen ons vakgebied gaat het vooral om het verbeteren van de verloskundige zorg en de perinatale gezondheid. Binnen het speerpunt transmurale verloskundige zorginnovatie staat centraal dat nieuwe kennis moet worden vertaald in zorgexperimenten ten bate niet alleen van onze ziekenhuispopulatie Voorbeelden daarvan zijn de programma’s ‘Klaar voor een Kinddeze website bestand niet meer’ en ‘Healthy Pregnancy for All’ (website), evenals e-health instrumenten ZwangerWijzer en SlimmerZwanger en Slimmeretenmetjekind. Maar ook van de gezondheid van de bevolking in en buiten de stad Rotterdam.

De programma’s worden gekenmerkt door het niet uitsluitend creëren van draagvlak bij de zorgverleners maar ook door bestuurlijke inbedding in de gemeenten en betrokken ministeries. Daardoor is de kans op borging na afloop van de zorgexperimenten het grootst. Een andere voorbeeld betreft boeken voor de algemene populatie zoals ‘Gezond Zwanger Worden’ en ‘Eten voor je kind’.

Daarnaast worden zogenaamde value based care programma’s ontwikkelt op het gebied van de zorg rondom de patiënte met het syndroom van Turner, mannen met ernstige vruchtbaarheidsproblemen (TESE zorgtraject) en de life course benadering met als focus de periconceptie periode. Binnen deze programma’s worden wetenschappelijke bevindingen ingebed in de dagelijkse zorg voor patiënten op een kosten effectieve manier.