Programma ‘Healthy Pregnancy for All’

Healthy Pregnancy for All (website) is een landelijk programma ter verbetering van de perinatale gezondheid in Nederland, vooral gericht op het kwetsbare gezin. Het is gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In meerdere gemeenten worden zorgexperimenten uitgevoerd waarbij zowel bij zorgverleners als bestuurlijke partijen draagvlak wordt gecreëerd. In HP4All-1 (2011-2014) zijn programma’s ontwikkeld en geïmplementeerd aangaande programmatische preconceptiezorg en vernieuwde risicoselectie tijdens de zwangerschap met zorgpaden passend bij het individu en de lokale situatie in de wijk. Op die manier wordt nieuwe kennis ontwikkeld en best practices geïdentificeerd. HP4All is ingebed in het programma ‘Alles is Gezondheid’ van de overheid wat wil bijdragen aan de vitaliteit van mensen in een gezonde omgeving (link alles is gezondheid). In HP4All-2 (2014-2017) worden 3 samenhangende thema’s tot uitvoer gebracht:


  1. Door risicogeleide zorg in het kwetsbare gezin het verbinden van verloskundige zorg met de jeugdgezondheidszorg, over de geboorte heen.
  2. Creëren van meerwaarde van de kraamzorg door verbeterde risicosignalering binnen het kwetsbare gezin met een functionele verbinding van de verloskundige zorg met de jeugdgezondheidszorg, en
  3. Het organiseren van interconceptiezorg; de voorbereiding op een nieuwe volgende zwangerschap, zowel vanuit verloskundige zorg als de jeugdgezondheidszorg.