Ontwikkelingen Transmurale Verloskundige Zorginnovatie

Het thema transmurale verloskundige zorginnovatie kent een aantal kenmerkende resultaten en ontwikkelingen:

  1. Het Geboortecentrum Sophia. In Rotterdam bleek in 2003 dat het percentage thuisbevallingen naar verhouding al laag was en verder daalde. Dit had als oorzaak dat vrouwen van buitenlandse herkomst niet thuis willen bevallen en ook dat verloskundigen de huiselijke omstandigheden, vooral in achterstandswijken, onvoldoende veilig achtten, zowel voor de moeder en haar kind als voor zichzelf, om op een verantwoorde manier bevallingen te kunnen doen. Het resultaat was dat het aantal poliklinische bevallingen steeg en dat daardoor de capaciteit van de verloskamers in de stad Rotterdam tekort schoot. Als reactie hierop is het initiatief genomen tot het creëren van eerstelijns geboortecentra, aanpalend aan ziekenhuizen. Het Geboortecentrum Sophia (website), aanpalend aan het verloskamercomplex van het Erasmus MC, opende de deuren in 2009.
  2. Het tweede initiatief betrof verbrede prenatale risicoselectie en zorg in relatie tot niet-medische risico’s gerelateerd aan armoede. Dit thema wordt sociale verloskunde genoemd. Deze niet-medische risico’s blijken gerelateerd te zijn aan een zeer sterk verhoogde kans op perinatale ziekte en sterfte (tot vier maal het Nederlands gemiddelde in sommige achterstandswijken in Rotterdam). Dit maakt de noodzaak duidelijk van integrale zorg waarbij afgestemd op de behoefte van de individuele vrouw zowel de verloskundige als gynaecoloog hun expertise in de zorg rondom de zwangerschap inbrengen. Dit thema wordt Shared Care genoemd (publicatie Anke Posthumus).
  3. Het derde voorbeeld betreft e-health zorginnovatie, waarmee juist wat betreft de niet-medische risico’s gelegen in leefstijl (zoals in de voeding) op de mobiele telefoon aanstaande ouders hun gedrag in kaart kunnen brengen, waarna een persoonlijk coaching programma hun helpt hun voedings- en leefstijlgewoonten te verbeteren.
  4. Het vierde thema is onze academische profilering in de zorg voor de ernstig zieke, vooral cardiovasculair gecompromitteerde, zwangere vrouw. Ons translationeel onderzoek naar de hemodynamische en cerebrale status van die vrouw draagt daaraan bij. Er zal een nieuw vakgebied worden vormgegeven in samenwerking met de afdeling Anesthesiologie, wat ‘Obstetric Critical Care’ wordt genoemd. Dit is ook reden geweest om in het huidige verloskamercomplex een voor Nederlandse begrippen unieke operatieve spoedinterventie unit (OK klasse II) op te nemen. Daar kunnen deze ernstig zieke vrouwen worden ingeleid en wanneer nodig zonder tijdverlies en gevaar op extra maternale en perinatale morbiditeit, ter plekke een spoed keizersnede kan worden uitgevoerd.