Twee onderzoeksthema’s

Het vakgebied Voortplantingsgeneeskunde, Verloskunde en Neonatologie heeft twee onderzoeksthema’s; ‘Preconceptionele, Embryonale Gezondheid en Foetale & Neonatale Zorg’ en ‘Transmurale verloskundige zorginnovatie’, gericht op het vormgeven van de zorg rondom het begin van de zwangerschap en het terugdringen van de grote verschillen in perinatale gezondheid.
Deze thema’s hebben al tot de volgende initiatieven geleid: vervroegen en optimaliseren van de beoordeling van embryo’s verkregen via IVF of IVF/ICSI middels frequente monitoring van de ontwikkeling in strikt geconditioneerde kweek omstandigheden. Ook het vervroegen van prenatale beeldvormende diagnostiek van het tweede naar het eerste trimester (eerste trimester GUO1), het toepassen van Virtual Reality in de beeldvorming van de humane embryogenese, een poliklinisch Centrum Jonge Zwangerschap, een spreekuur ‘Gezond Zwanger Worden’ gericht op het verbeteren van de leefstijl, spreekuren voor specialistische- en algemene preconceptiezorg, interconceptiezorg via de consultatiebureaus, ontwikkelde e-health producten zoals ZwangerWijzer, SlimmerZwanger en Slimmer Eten met je Kind, een stichting slimmere zorg in oprichting, boeken voor de algemene populatie (‘Gezond Zwanger Worden’ en ‘Eten voor je kind’) en transmurale programma’s van integrale verloskundige zorg met verbrede risicoselectie aangaande niet-medische risico’s, vooral gerelateerd aan armoede. De twee meest zichtbare programma’s zijn ‘Klaar voor een Kind’ in Rotterdam (publicatie) en ‘Healthy Pregnancy 4 All (pagina, website)’ in 14 gemeenten in het land. In die programma’s zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld ter opsporing van juist niet-medische risico’s op een suboptimale uitkomst van de zwangerschap en het vormgeven aan integrale zorg.

Reeds geïmplementeerde voorbeelden daarvan zijn de R4U, de MindToCare publicatie van Chantal Quispel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25880273 en de ReproQ. Bij het constateren van dergelijke risico’s wordt het risicoprofiel door de verloskundige en gynaecoloog gezamenlijk besproken en gemeenschappelijke nieuw ontwikkelde zorgpaden ingezet. Daarmee wordt op maat, de specifieke expertises van zowel de verloskundige als gynaecoloog voor de zwangerschap van die individuele vrouw ingezet, maar ook de hulp van gemeentelijke instanties. Door deze innovaties zijn ook nieuwe thema’s in het verloskundige werkveld geïntroduceerd zoals ‘Grootstedelijke perinatale gezondheid’, ‘Shared care’ en ‘Sociale Verloskunde’. Een ander belangrijk voorbeeld van een resultaat van onze transmurale verloskundige zorginnovatie is de samenwerking met het aan de verloskamers grenzende eerstelijns Geboortecentrum Sophia artikel de Graaf in Medisch Contact. Het geboortecentrum biedt een alternatief voor de thuis- en poliklinische bevalling en maakt het ook mogelijk de eerste kraamdagen daar door te brengen.