Patiëntveiligheid

De subafdeling Verloskunde en Prenatale Geneeskunde van het Erasmus MC is de grootste in Nederland. Wij hebben de verantwoordelijkheid voor de derdelijns zorg voor vrouwen met ernstige foetale en maternale zwangerschapscomplicaties. De topzorg die wordt geleverd is vaak complex en multidisciplinair (verpleegkundigen, verloskundigen, gynaecologen, anesthesiologen, internisten, kinderartsen, cardiologen). Alle samenwerkingen en interacties moeten goed werken en op elkaar aansluiten voor een goede uitkomst.

Hierbij staat de veiligheid voor zowel patiënt als medewerker centraal. Binnen onze afdeling is er een veiligheidsteam die onze zorgprocessen volgens RMS principes (Risk Management Solutions) continu evalueren en optimaliseren.

Goede communicatie tussen de verschillende actoren zijn in complexe zorgprocessen essentieel. Alle medewerkers van de afdeling worden, naar analogie met de luchtvaartsector, daarom op regelmatige basis CRM (crew resource management) getraind.

Daarnaast kunnen er zich bij de zorg voor ernstige zieke zwangere vrouwen acute of zeldzame gebeurtenissen voordoen. Er vinden regelmatige teamtrainingen plaats (MOET-training: Managing Obstetric Emergencies and Trauma) om op deze situaties optimaal voorbereid te zijn en de gepaste en vaak levensreddende behandelingen protocollair snel te kunnen inzetten. Tijdens deze trainingen staan zowel vakinhoudelijke aspecten als communicatie tussen de verschillende disciplines centraal.

Ook de 24-uurs “in huis” aanwezigheid van alle, bij geboortezorg betrokken disciplines ( gynaecoloog, anesthesioloog, neonatoloog en OK team), om zonder vertraging 24 uur per dag, 7 dagen per week adequaat te kunnen ingrijpen, maakt een essentieel onderdeel uit van onze kwaliteit en veiligheidscultuur.