Obstetric Medicine

De subafdeling Verloskunde en Prenatale Geneeskunde hecht aan een verdere profilering van het vakgebied dat internationaal wordt aangeduid als ‘Obstetric Medicine’. Het wordt gezien als een subspecialisme van de interne geneeskunde en verloskunde en is gericht op vrouwen met preexistente ziekten die een zwangerschapswens hebben. Tijdens de zwangerschap, bevalling en het kraambed worden ze multidisciplinair begeleid. Daarmee wordt topklinische zorg geboden aan vrouwen met complexe maternale problematiek. Dit vakgebied zal toenemend zichtbaar zijn in het onderwijs aan gynaecologen en internisten in opleiding en verloskundigen en in het postacademisch onderwijs. Er zullen stages worden georganiseerd binnen het fellowship perinatologie en er zal een fellowship ‘Obstetric Medicine’ worden ontwikkeld dat toegankelijk zal zijn voor zowel gynaecologen als internisten. De patiëntenzorg zal worden gecombineerd met translationeel multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek.

Door betere medische en chirurgische zorg neemt het aantal vrouwen met een complexe preexistente ziekte of aangeboren afwijking toe die in relatief goede conditie de geslachtsrijpe leeftijd bereiken en ook zwanger wil worden. Daarbij wordt soms ook om toepassing van kunstmatige voortplantingstechnieken gevraagd. De zorg voor deze vrouwen vereist een multidisciplinaire afweging van voor- en nadelen voor de hulpvrager en haar kind to be. Binnen de beraadsgroep Voortplantingsgeneeskunde worden dit soort complexe hulpvragen nauwgezet gewogen door een team van specialisten die de behandelend specialist aldus adviseren.

Al sinds 1985 maakt een internist deel uit van de medische staf van de subafdeling Verloskunde en Prenatale Geneeskunde van het Erasmus MC met vooral specialisatie in hypertensie, diabetes en schildklierziekten in relatie tot zwangerschap. Ook binnen andere afdelingen van het Erasmus MC is uitgebreide expertise opgebouwd met betrekking tot zwangerschap en aandoeningen op het gebied van endocrinologie, reumatologie, gastro-enterologie, hartziekten, psychiatrie, longziekten, oncologie en hematologie en er is specifieke kennis op het gebied van zwangerschap en farmacologie. Dit heeft geleid tot internationaal erkende topreferente patiëntenzorg en meerdere publicaties en proefschriften.