De EmbryoScope: Zicht op gezonde embryo-ontwikkeling

Bij een IVF poging worden in de meeste gevallen meerdere eicellen verkregen en ontstaan na de bevruchting meerdere embryo’s. Deze embryo’s worden op dit moment gekweekt tot maximaal 5 dagen na de punctie. Uit deze embryo’s wordt het mooiste embryo gekozen voor plaatsing in de baarmoeder. De morfologie van het embryo, beoordeeld aan de hand van het aantal cellen en de symmetrie, heeft voorspellende waarde voor de kans op implantatie. Om het embryo te kunnen beoordelen, moet ze worden bekeken onder de microscoop. We weten dat hoe vaker we een beoordeling doen, gedurende de dagen dat de embryo’s in kweek zijn, hoe beter de voorspellende waarde wordt. Hier staat de embryoloog voor een dilemma: iedere keer dat de embryo’s beoordeeld worden onder de microscoop, worden ze uit de optimale omgeving van de incubator gehaald, en dit gaat ten koste van de kweekomstandigheden. Daarom beoordelen wij embryo’s routinematig tot nu toe toch maar op één moment tijdens de ontwikkeling.
De EmbryoScope lost dit dilemma op. De EmbryoScope is een speciaal voor IVF behandelingen ontwikkelde incubator met een ingebouwde microscoop met camera. De camera maakt automatisch iedere 10 minuten een opname van ieder embryo, en dat in meerdere focusvlakken door het embryo heen. Dit is niet invasief en veilig voor het embryo. Zo kan de embryo-ontwikkeling in detail gevolgd worden door de tijd, zonder dat het ten koste gaat van de optimale kweekomgeving.
Op het IVF laboratorium van het Erasmus MC staat sinds 2012 één EmbryoScope, en dit is begin 2018 uitgebreid naar twee. Met een retrospectieve analyse zijn verschillen in ontwikkeling in kaart gebracht tussen embryo’s met later succesvolle innesteling in de baarmoeder en embryo’s waarbij dit niet goed verliep. Dit maakt duidelijk dat we met deze zgn. “time lapse” informatie betere criteria kunnen opstellen voor de embryo selectie. Hiermee kunnen we de IVF behandeling veiliger en efficiënter maken voor onze patiënten.
De komende jaren willen we hierin voor onderzoek nog een stap verder gaan. De EmbryoScope geeft in potentie veel meer informatie over de ontwikkeling van alle embryo’s van een patiënt. Dit is informatie die ons kan helpen inzicht te verschaffen in voorspellers van embryonale gezondheid en hoe de wensouders daarop van invloed zijn. Hierdoor kunnen we inzicht verkrijgen in risico factoren die een impact hebben op de delingskinetiek en gezondheid van in vitro embryo’s en hun kans op innesteling.

Time lapse film gemaakt door de EmbryoScope, waarbij een IVF embryo te zien is vanaf de bevruchting tot het blastocyste stadium op dag 5. Het embryo deelt eerst van twee-, naar vier- en achtcellig, ondergaat vervolgens het proces van compactie en vormt daarna een holte.