De subafdelingen Voortplantingsgeneeskunde, Verloskunde en Neonatologie

De afdeling Verloskunde & Gynaecologie (hoofd prof. Dr. Eric Steegers) bestaat uit de subafdelingen Voortplantingsgeneeskunde (hoofd prof. Dr. Joop Laven en Verloskunde & Prenatale geneeskunde (hoofd Dr. Alex Eggink. De subafdeling Neonatologie (hoofd prof. Dr. Irwin Reiss) valt onder de afdeling Kindergeneeskunde (hoofd prof. Dr. Edmond Rings). Beide afdelingen zijn binnen het thema Sophia van het Erasmus MC gepositioneerd.
De sectormanager van het beddenhuis en het niet-medische personeelsbeleid van de klinieken verloskunde en neonatologie is Yvonne Kant. De polikliniek en de daycare vallen binnen de sector volwassenen thema Sophia aangestuurd door sectormanager Johanneke Mulder.

Voortplantingsgeneeskunde

Bij de Voortplantingsgeneeskunde werken 5 gynaecologen die allen een aantekening hebben voor de subspecialisatie Voortplantingsgeneeskunde, 3 uroloog-andrologen met aantekening andrologische subspecialisatie, 3 embryologen (KLEM gecertificeerd), 2 seksuologen (NVVS gecertificeerd), 6 fertiliteitsartsen, 17 analisten, 2 maatschappelijk werkers, 4 verpleegkundigen, 2 AIOS, 2 differentiatie AIOS en 10-12 promovendi.

Vruchtbaarheidsstoornissen

De topklinische en topreferente zorg richt zich vooral op de bevordering van de gezondheid van vrouwen. Zo is de behandeling van menstruele cyclusstoornissen een belangrijke component maar valt daar ook de behandeling van de vruchtbaarheidsstoornissen die bij deze vrouwen optreden onder. Hieronder vallen ovulatie inductie, IUI al dan niet met milde ovariële hyperstimulatie en IVF behandelingen. Daarnaast bestaat er uitgebreide expertise met betrekking tot een aantal zeer speciale IVF behandelingen zoals de ICSI, MESA PESA en TESE behandelingen die ook binnen ons centrum worden verricht.

Vrouwengezondheid

Ook de lange termijn gezondheidsrisico’s die het gevolg zijn van menstruele cyclusstoornissen worden binnen de levensloop benadering in het Voortplantingscentrum behandeld. Vaak gebeurt dit in multidisciplinaire teams en in samenwerking met de afdelingen Medische Psychologie en Medisch Maatschappelijk Werk, Urologie, Endocrinologie, Kinder-endocrinologie en Klinische Henetica.
Verder wordt getracht de preconceptionele periode te optimaliseren om zodoende een optimale gezondheid van de gameten bij zowel de vrouw als bij de man te bewerkstelligen. Dat is immers het begin van een gezond (intra-uterien) leven. Embryonale gezondheid wordt al vroeg gemonitord binnen het IVF laboratorium middels nieuwe beeldvormende technieken.
Binnen de benigne gynaecologie is de nadruk vooral komen te liggen op de behandeling van bekkenbodem klachten hetgeen in nauwe samenwerking met de afdelingen urologie en chirurgie plaats vindt.Tenslotte is er veel aandacht voor de ongelijkheid in gezondheid voor vrouwen binnen onze maatschappij. In vele nationale samenwerkingsverbanden wordt getracht hier verandering in te brengen. Dit betreft zowel de maatschappelijke achterstand die vrouwen oplopen door zwangerschap alsook de verminderde werkinzetbaarheid als gevolg van de menopausale transitie.

Verloskunde & Prenatale Geneeskunde

Bij Verloskunde en Prenatale Geneeskunde werken 15 perinatologen inclusief een fellow perinatologie, een internist, 10 prenatale artsen en 12 klinisch verloskundigen, ca 35 arts-assistenten, 100 obstetrieverpleegkundigen en een grote groep wetenschappelijke medewerkers waaronder een hoogleraar periconceptie epidemiologie en ongeveer 30 promovendi.

Prenatale geneeskunde

De focus ligt enerzijds op continue verbetering van het foetale onderzoek door toepassing van de nieuwste technieken en echo-apparatuur, anderzijds op optimalisatie van de foetale zorg door de verbinding van pre- en postnatale zorg. Foetaal onderzoek richt zich bijvoorbeeld op de vroege hersen ontwikkeling, foetale longen en wervelkolom ontwikkeling onder normale en afwijkende omstandigheden. In samenwerking met de klinische genetica wordt onderzoek uitgevoerd waarbij de echoscopisch gevonden foetale afwijkingen gekoppeld worden aan nieuwste genetische diagnostische testen zoals whole exome sequencing en ontwikkeling niet-invasieve prenatale testen, zodat aanstaande ouders zo volledig mogelijk geïnformeerd kunnen worden over de foetale conditie. De betrouwbaarheid en doelmatigheid van vervroegen van het geavanceerd echoscopisch onderzoek naar AD 13 weken waarbij de meest geavanceerd techniek ‘virtual reality’ wordt ingezet in de patiëntenzorg, wordt onderzocht om te weten of aanstaande ouders en hulpverleners vroeger in de zwangerschap betrouwbaar geïnformeerd kunnen worden over de foetale conditie.

Verloskunde

De topklinische zorg van verloskunde profileert zich onder andere in de behandeling van ernstige cardiovasculair gecompromitteerde zwangere vrouwen en vrouwen met zwangerschapscomplicaties zoals preeclampsie, het HELLP syndroom of foetale groeirestrictie waarvoor naast 36 obstetrische high care bedden ook 3 obstetric critical care units (OCCU) beschikbaar zijn. Sinds 2016 beschikken wij over een nieuw verloskamercomplex met 5 verloskamers, inclusief een nieuwe operatieve spoedinterventiekamer. De kliniek Verloskunde voor zwangere vrouwen, kraamvrouwen en een medium care voor pasgeborenen gelegen naast de moeder is in 2017 geheel gerenoveerd. Aanpalend aan onze afdeling ligt het eerstelijns Geboortecentrum-Sophia. De topklinische zorg van de prenatale geneeskunde richt zich op diagnostiek en behandeling van aangeboren afwijkingen en foetale ziekten en werkt hierbij nauw samen met de IC neonatologie, klinische genetica en de diverse kinderspecialismen zoals kindercardiologie, kinderchirurgie en kinderneurologie.
Voor de dagelijkse zorg voor onze patiënten hebben wij de beschikking over een eigen team van dedicated obstetrisch anesthesiologen.

Neonatologie  

Bij de Neonatologie werken 19 neonatologen inclusief 3 fellow’s, 1 kinderneuroloog, 1 epidemioloog, 1 psycholoog, ca. 8 arts-assistenten, ongeveer 150 IC neonatologie verpleegkundigen en ongeveer 8 promovendi.

De IC Neonatologie biedt intensieve zorg en behandeling aan pasgeborenen na een zwangerschapsduur van 24 weken tot en met de à terme leeftijd. De afdeling bestaat uit 4 units, 3 IC units en 1 post IC/ HC unit.

Wij verlenen multidisciplinair zorg aan ernstig zieke neonaten vanaf 24 weken en hun ouders zowel binnen als buiten onze regio Rotterdam. Bijzondere aandachtsgebieden van onze afdeling zijn ernstig te vroeg geboren kinderen, kinderen die ernstig groei vertraagd zijn en kinderen met ernstige cardiopulmonalen problemen. De zorg voor kinderen met ernstig cardiopulmonale problemen inclusief Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) verlenen wij in samenwerking met kinder IC afdeling. Meestal komt het goed, soms niet, interview met Irwin Reiss.

De filosofie van ons werk is Samenzorg voor ouders en kind. Dat houdt in dat we de gezamenlijk met ouders beslissingen maken en de zorg aan kinderen verlenen. Zie https://www.youtube.com/watch?v=zMyy4ShP6Ec

Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op foetale en neonatale adaptatie, drug research en development.